Gergi Çeliği Satın Alınacaktır

Balast yükleme hizmeti alınacaktır (Çetinkaya, Bozarmut ve Tecer istasyonlarında)

UIC-60 Beton Travers İçin Trifon Satın Alınacaktır

Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Arası Teleferik Sistemi Yaptırılacaktır

raybülten