TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Sincan-Sincan OSB- Yenikent Banliyö Hattı Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Etüt, Proje ve Mühendislik Danışmanlık Hizmet Alımı işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Adresi : Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06330 Altındağ/Ankara

Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 4139-4409

Faks numarası : 90.312.311 53 05

Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr

İlgili personelin adı-soyadı-unvanı : Murat YILMAZ Tekniker , Hatun ÖZTÜRK KARAOĞLU Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a. Adı : Sincan-Sincan OSB- Yenikent Banliyö Hattı Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Etüt, Proje ve Mühendislik Danışmanlık Hizmet Alımı işi

b. KİK kayıt no. : 2016/133455

c. Miktarı ve türü : Sincan-Sincan OSB- Yenikent Banliyö Hattı Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Etüt, Proje ve Mühendislik Danışmanlık Hizmet Alımı işi

d. Teslim edileceği yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Etüt Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Gar-Ankara

e. Diğer bilgiler : —

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

a. İhale usulü : Açık İhale Usulü

b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06330 Altındağ/Ankara

c. İhale tarihi : 26/05/2016

d. İhale saati : 14:30

e. İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)

tcdd-ihaleleri1

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar