İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem İlave Araçlara ait Halkapınar Yeraltı Yeni Depolama Tesisleri Projesi İmaj Demiryolu – YTY İnşaat ortak girişiminin açmış olduğu dava sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlan Dairesi Başkanlığı’nın, 2015/78837 KİK numaralı İzmir Hafif Raylı Sistemi İlave Araçlara Ait Halkapmar Yeraltı Yeni Depolama Tesisleri yapımı ihalesi için İmaj Demiryolu – YTY İnşaat ortak girişiminin KİK kararı için açmış oldugu dava sonuçlandı.

Dava sonucuna göre Mahkeme; KİK’in 02.12.2015 tarihli ve 2015/UY.III-3257 sayılı kararının ikinci iddia ile ilgili kısmınm iptaline, anılan Mahkeme kararmda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ikinci iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine karar verdi. Söz konusu ihaleyi kazanan KMB Metro İnşaat – Yapı Sts İnşaat ortak girişimi ile 24 Aralık 2015 günü 92.722.436 TL üzerinden sözleşme imzalanmıştı. İhaleye 11 firma teklif vemıişti.

İhale 16.000 m2 alanlı tren setlerinin depolanması için tesis edilecek iki katlı yeraltı bakım ve depolama tesisi yapılmasını kapsıyordu.

halkapinar-yeralti-yeni-depolama-tesisleri-projesi