Göçmen kuşların çığlık korosuyla
Melankoli maçında galibiyete ortaktır
Anahat trenlerinin melodik düdük sesleri

Şair Güntürk ÜSTÜN

raysever sair merhabası