TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Laboratuvar Cihazları Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Ankara Bulvarı NO:31 58190 DANİŞMENTGAZİ – SİVAS MERKEZ / SİVAS
c) Telefon numarası: 3462270316
ç) Faks numarası: 3462270787
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Kaya TAŞDEMİR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: LABORATUVAR CİHAZLARI
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü:
7 ADET LABORATUVAR CİHAZI
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Teslim edileceği yer: TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2016/147477
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE KOMİSYON BÜROSU
ç) İhalenin yapılacağı adres: Ankara Yolu No 31 SİVAS
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 11.05.2016
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

tcdd-ihaleleri1

2016-147477

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar