TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Temizlik Hizmet Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

b) Adresi: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR – ALTINDAĞ / ANKARA

c) Telefon numarası: 3123243399

ç) Faks numarası: 3123115305

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Cihan İMAM 4189

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Teşekkülümüzün Genel Müdürlüğü Merkez Binası ile Ek Hizmet Binasının 40 İşçi ile 01/07/2016-30/06/2017 Tarihleri Arasında (12 ay) İç ve Dış Genel Temizlik Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

Teşekkülümüzün Genel Müdürlüğü Merkez Binası ile Ek Hizmet Binasının 40 İşçi ile 01/07/2016-30/06/2017 Tarihleri Arasında (12Ay) İç ve Dış Genel Temizlik Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: TCDD Genel Müdürlüğü Merkez ve Ek Binası

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2016/139587

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 4055 ve 4057 nolu Odalar

ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 06330 GAR ANKARA

d) İhale tarihi: 20.05.2016

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 4030 No.lu Oda.

tcdd-ihaleleri1

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar