TCDD 5.Bölge Müdürlüğü
DE24000, DE22000, DE33000, E43000 tipi lokomotiflerin bakım ve Onarımı yaptırılacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı :TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı

b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 5.Bölge Müdürlüğü MALATYA

c) Telefon numarası: 0422 212 48 00-4118

d) Faks numarası: 0422 212 48 16

e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Mikail ÖZBAKIR (Mak. Müh.) (Uzman)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: DE24000, DE22000, DE33000, E43000 tipi lokomotiflerin(1320 Adet) İklimlendirme, Hava Kurutucu, Boden Yağlama ve Kaporta Aksamlarının bakım ve Onarımının yapılması hizmet alımı işi yaptırılacaktır. (Teknik Şartname hükümlerine) göre

b) KİK kayıt no : 2016/140139

c) Miktarı ve türü : DE24000, DE22000, DE33000, E43000 tipi lokomotiflerin(1320 Adet) İklimlendirme, Hava Kurutucu, Boden Yağlama ve Kaporta Aksamlarının bakım ve Onarımının yapılması hizmet alımı işi

d) Yapılacağı yer: Malatya Loko Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü

e) Diğer bilgiler: (Teknik Şartnamede) belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler :

a) İhale usulü : Açık ihale usulü. 4734 sayılı Kanunun 3/g bendi gereğince açık İhale.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü MALATYA

c) İhale tarihi : 10/ 05/2016

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü binası.

tcdd-ihaleleri1

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar