TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Kar Küreme Makinesi Motoru Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000/4108
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : İdari : Fikret ATAMTÜRK, Komisyon Memuru
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Kar Küreme Makinesi Motoru Satın alınması işi. (Montaj Dahil)
b) KİK kayıt no : 2016/137860
c) Miktarı ve türü : 1 adet TCD2015W08 tip DEUTZ MOTOR KOMPLE (500 KW)
Radyatör ve Tahrik sistemi ile birlikte.
d) Teslim edileceği yer : TCDD Ray Kaynak ve Yol Makineleri Müdürlüğü- Ankara
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 sayılı 3/g maddesi TCDD Mal ve Hizmet Alım Yön.göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) İhale tarihi : 18/05/2016
d) İhale saati : 14 : 00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.
(1.Kat, 34 nolu oda)

tcdd-ihaleleri1

KAR KÜREME MAK

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar