Demiryolunun yokluğunda
Nüfuslanmaya dayanamazdı
Çorak toprakları gezegenimizin

Şair Güntürk ÜSTÜN

raysever sair merhabası